Ordspråksboken, Predikaren, Höga Visan

Ordspråksboken, Predikaren, Höga Visan

                                               

                     Ordspråksboken  

                     Vishet och råd
                     som en röd tråd
                     Bokens bud
                     frukta Gud  
                     gör mot nästan gott
                     i stort som i smått

 Inledning

Alla dessa ordspråk vi har här
är det kung Salomo som oss lär
De fostrar och visdom till människor, ger
så de vikten av de klokas ord inser

De som lyssnar på dem, fostran och insikt får
och då mot rättfärdighet och redbarhet går
Ordspråken ger de unga och oerfarna vett
förmedlar kunskap som de ej tidigare sett

Ordspråken den kloke på rätta vägar för
Visa ökar sitt vetande när de dem hör
Genom dem man liknelser och tänkespråk förstår, 
lösningen på de visas ord och gåtor man når
 
Gudsfruktan vishetens begynnelse är
dåren ser vishet och fostran som besvär

Min son lyssna till förmaningen från din far
ha din mors undervisning i noggrant förvar
som en skön krans, för ditt huvud, dem bär
som en kedjas prydnad de din hals klär
       (Ordspråksboken 1  Varning för onda människor

Min son säg till syndare nej 
när de lockar dej följ dem ej
i bakhåll vill de ligga och döda
och oskyldigas liv helt föröda
 
De säger "som dödsriket vi dem sluka ska
och som graven, med hull och hår, ska vi dem ta
på skatter av olika slag
ska vi också lägga beslag 
penningpungen ska vi dela 
ditt hus ska inget fela"

Min son låt bli att följe med dem slå
låt din fot aldrig på deras väg gå 
De skyndar till att allt ont här göra
genom blodsutgjutelse förgöra

Fåglar är inte hjälpta av att de ser
när gillriandet  av fångstnätet sker
dessa män som ligger i bakhåll
har på läget alls ingen kontroll
och de har då inte heller tänkt på
att de på eget liv lurar sig då
för den som roffar åt sig går det så
att livet han miste,r får från det gå
            (Ordspråksboken 1)


            Visheten talar

Vishetens röst på gatan hörs
budskapet över torget förs
i ljudliga larmet henne ropa man hör
i stadens portar hon förkunnelsen framför
 
Hur länge ska då ni okunniga
älska att okunniga vara 
Hur länge ska smädarna njuta
av att med sina smädeord svara
Hur länge ska dårarna kunskapen 
med hat besvara
Vänd om, lyd när jag vill tillrättavisa
och förklara

Min vilja vill jag visa er
och mina ord jag till er ger
Jag ropade, men ni vägrade höra
varnade, men ni ville inget göra

Mina råd trotsade ni och avvisade
mina tillrättavisningar avspisade
därför ska jag skratta, när olyckan er når
hånle när det fasansfulla er övergår
när allt ont kommer över er som oväder
och olyckan hemsöker er som stormväder

Då ska de ropa utan att få svar av mej
de kommer att söka men finner mej ej
emot de kunskapen ej tog 
gudsfruktan bort ifrån sig slog
Ville ej veta av mina råd och ta dem i akt 
visade mot mina tillrättavisningar förakt
de får nu äta sina gärningars frukt med rätta
av sina onda planer får de äta sig mätta
Genom att avfalla, de okunniga från livet går
och dårens sorglöshet gör att han döden i förtid når 
Den bor trygg, som på mig här vill höra
det onda kan ej honom förgöra
          (Ordspråksboken 1)          Visheten talar

Vishetens röst på gatan hörs
budskapet över torget förs
i ljudliga larmet henne ropa man hör
i stadens portar hon förkunnelsen framför
 
Hur länge ska då ni okunniga älska att okunniga vara? 
Hur länge ska smädarna njuta av att med sina smädeord svara?
Hur länge ska dårarna kunskapen med hat besvara?
Vänd om, lyd när jag vill tillrättavisa och förklara

Min vilja vill jag visa er
och mina ord jag till er ger
Jag ropade, men ni vägrade höra
varnade, men ni ville inget göra

Mina råd trotsade ni och avvisade
mina tillrättavisningar avspisade
därför ska jag skratta, när olyckan er når
hånle när det fasansfulla er övergår
när allt ont kommer över er som oväder
och olyckan hemsöker er som stormväder

Då ska de ropa utan att få svar av mej
de kommer att söka men finner mej ej
de ej emot kunskapen tog 
gudsfruktan bort ifrån sig slog
Ville ej veta av mina råd och ta dem i akt 
visade mot mina tillrättavisningar förakt
de får nu äta sina gärningars frukt med rätta
av sina onda planer får de äta sig mätta
Genom att avfalla, de okunniga från livet går
och dårens sorglöshet gör att han döden i förtid når 
Den bor trygg, som på mig här vill höra
det onda kan ej honom förgöra
       (Ordspråksboken 1)

Visheten som värn mot det onda

Min son om du mina ord emot tar
sedan inom dej har dem i förvar
om du på visheten hör
insikten till ditt hjärta för
om du på klokheten lyssna vill
låta insikten höra dej till
om du söker efter henne som du söker efter en silverskatt
ska du förstå vad gudsfruktan är, på kunskapen om Gud få fatt

Det är från Herren du visheten får
från hans mun kunskap och vishet utgår
Åt den redlige han framgång  och lycka i beredskap har
han vakar över rätten och är den öförvitliges försvar
Då ska du inse det godas alla vägar, vad rättfärdigt, rätt och redbart är
visheten ska fylla ditt hjärta och kunskap, glädje och klokhet ge dej skydd här

Insikten ska din hjälp och ditt skydd vara
och från den onda vägen dig bevara
ska som ett skydd mot falskhet och osanning stå
mot dem som ej längre på rätta vägen gå
som det onda med nöje och glädje gör
och finner sin lycka i allt ont de hör
de slingriga vägar följer
rättfärdigheten de döljer

Insikten ditt skydd för den främmande kvinnan vara ska
för henne som i sin mun de förföriska orden ha
som sin ungdomsvän övergett har
och ej i Guds förbund står kvar
Hennes hus i dödsriket sjunker ner
till skuggornas boning hon sig beger
aldrig kommer den åter som till henne går
och han aldrig mer vandra på livets väg får
Därför, på de godas väg du vandra må
på de rättfärdigas väg framåt gå
ty de rättfärdiga ska i landet bo
de oförvitliga få leva i ro
men de onda ska utrotas ur landet här
för dem trolösheten undergång med sig bär
( Ordspråksboken 2)


Min son glöm inte vad jag dig här lär
i ditt hjärta mina bud med dig bär
(Ordspråksboken 3:1)

                                                 
Predikaren

                                                  
Livet kan aldrig helt förstås
                                                 
fullständig klarhet ej uppnås

                                                 
All tänkbar mänsklig ansträngning,
                                                 
i sin yttersta förlängning,
                                                 
helt utan mening och innebörd,
                                                 
gör att inre balansen blir störd.

                                                  
Frukta istället Gud
                                                 
och följ alla hans bud


                                       
Inget nytt under solen

                                       
Tomhet idel tomhet
                                      
predikarens budskap är
                                      
tomhet idel tomhet
                                      
allt är bara tomhet här

                                       
Vad får människan till slut
                                       
av sin stora möda ut
                                      
släkte kommer, släkte går
                                      
jorden för evigt består

                                       
Solen stiger upp och solen sänker sig ner
                                      
den till platsen för sin uppgång skyndsamt beger
                                      
Vindens sus från söder oss når 
                                      
men snart om till nordan den slår
                                       
jämnt och ständigt vinden vänder
                                      
om och om igen det händer 

                                      
Alla floder mot havet rinner 
                                      
men havet vi aldrig fullt finner 
                                      
floderna ständigt går
                                       
i sina gamla spår

                                      
Ingen har ord som räcker
                                      
och kunskap som allt täcker 
                                      
Ögat blir inte på intryck mätt
                                      
med örat är det på samma sätt 

                                      
Det som vi sett kommer vi att se
                                       
det som skett kommer på nytt att ske 
                                      
Inget nytt under solen grytt
                                       
någon säger det här är nytt 
                                      
men det före oss funnits har 
                                      
från urminnes tider det var
 
                                      
De släkten som från oss har gått,
                                       
i glömska gömmas 
                                      
de som kommer
                                      
ska av framtida släkten glömmas 
                                      
(Predikaren 1)                                      
                                        

                                      
Olika livsvägar prövas

                                       
Jag Predikaren kung över Israel i Jerusalem var
med vishet jag mig föresatt utforska allt under himlen har
Tungt är det arbete som Gud här på människorna har lagt
Jag såg att allt under solen tomhet var, efter vind en jakt
 och får
ej att räkna
Det som krokigt är
kan ej bli rakt här                                      
Det du ej har  med går

Jag har större visdom än någon före mig haft,så jag tänkte
åt djup vishet och vetande jag här all min tid skänkte
Jag ville vad vetande och vishet var helt förstå
om dumhet och dårskap ville jag också kunskap få
men den kunskap jag lyckades nå
är en jakt efter vind, jag såg då
Stor visdom med stor sorg oss förser
och mer kunskap mer plåga oss ger
 (Predikaren 1)


Höga Visan

                                                  
Poesi på hög nivå
relation mellan två
Sångernas sång
om kärleks gång,
om längtan,
om trängtan,
om hur man och kvinna,
kärlekslycka vinna


  Sångernas sång

Hon
Kyssar jag ur hans mun dricka vill
din kärlek ljuvare än vin därtill
ljuvligt doftande din balsam är
som Turak-balsam det namn du bär

Kvinnorna de älskar dej
låt oss skynda, ta med mej
Konung nu till ditt rum mej ta
jubla och glädjas där vi ska
Din kärlek högre än vin jag prisar
med rätta man dig sin kärlek visar

Jag är svart och skön, 
ni Jerusalems döttrar alla
Svart som Kedars tält
och Shalmas hyddor mig kalla

Bry er inte om att jag är svart och att solen mig bränt
Mors söner grälat, till att vakta vingårdarna mig sänt
Om egen vingård
tog jag inte vård

Säg mig nu kärasten min
var vallar du hjorden din
Vid middagstiden var rastar du då
vill ej förrirra mig, till annan gå
                                      
        Han
Du skönaste bland kvinnor, följ bara fårens spår
Dina killingar vid herdarnas läger beta får
Min älskade ett sto i Faraos spann är du lik
Kind smyckas av hängen, din hals är på pärlor rik
Hängen av guld ska vi till dig göra
till dem kulor av silver tillföra

                                       
Hon
När kungen ligger på bädden sin
sprids doften från nardusen min
han min vän, som knytet med myrra är
det som vilar mellan mina bröst här
En klase hennablom, min vän
i En-Gedis vingårdar än

Han
Min älskade vad du är underbar
vad du är skön, ögon som duvor har
 
Hon                                       
Vad du är skön min vän,
ja helt ljuvlig är du, jag säger
Cedrar bjälkar, cypresser tak
i vårt grönskande läger                 
   (Höga visan 1)

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

17.02 | 20:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

...
04.09 | 20:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv

...
17.02 | 19:21

Spännande projekt!
Kolla gärna in www.markusbok.se

...
20.01 | 00:22

....håll ut ...det kommer att gå ...

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS